Verplichte publicaties ANBI-status

 

Naam van de instelling:

Stichting Camerata Delft

 

RSIN/fiscaal nummer:

819699913

 

Postadres:

Gelderswoudseweg 5 | 2735 PB Gelderswoude

 

Doelstelling (zoals beschreven in de statuten, zie verder het beleidsplan):

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen en in stand houden van het ensemble Camerata Delft, welk ensemble zich richt op een persoonlijke en eigentijdse uitvoering van zeventiende en achttiende eeuwse muziek in kleine, variabele bezetting, op sfeervolle locaties, op het hoogst mogelijke niveau, alsmede het vergroten van de naamsbekendheid en de doelgroep van het ensemble;

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Samenstelling bestuur Stichting Camerata Delft:

Dhr. J.M. (Jan Maarten) Slagter – voorzitter

Dhr. H (Hugo) Wink – secretaris

Mw. M. (Monika) Ruisaard – penningmeester

 

Samenstelling dagelijkse leiding ensemble Camerata Delft:

Lotte Beukman – artistiek coördinator

Andrew Clark – artistiek leider

Machteld van Delft – zakelijk leider

 

Bijlagen

Beleidsplan (PDF 161 KB)

Statuten (PDF 3,1 MB)

Jaarrekeningen 2015-2017 (PDF 61 KB)

Jaarrapport 2019 (PDF 1,4 MB)

Jaarrapport 2018 (PDF 796 KB)

 

CAMERATA

COLLEGIUM